Chuyển dữ liệu từ Thần Long MU-TRUYENKY.COM ( Tài khoản : - Nhân vật : ) sang Thần Long MUBATDIET.COM (Tài khoản : - Nhân vật : )


Đáp ứng anh em mong muốn gộp lại cho đông vui từ máy chủ Thần Long MU-TRUYENKY.COM sang Bá Vương mubatdiet.com!
BQT quyết định sát nhập Thần Long MU-TRUYENKY.COM sang Thần Long MUBATDIET.COM. Vì vậy anh em có thể sang ngay Thần Long MUBATDIET.COM tiếp tục chiến đấu và và đua top.

Các bạn chỉ việc làm theo các bước hướng dẫn tiếp theo sẽ chuyển được tài khoản, nhân vật từ Thần Long MU-TRUYENKY.COM sang Thần Long MUBATDIET.COM.

Thời gian chuyển Server : 13h 25/9/2021 - 24h 26/9/2021
Các bạn hãy vào Game, sắp xếp đồ vào nhân vật cần chuyển và thực hiện chuyển Server.

Thần Long MUBATDIET.COM : WebSite - Download - Đăng kí - Diễn đàn
Server tiếp nhận sát nhập : Thần Long MUBATDIET.COM

Lưu ý :

  • Hãy cân nhắc kỹ trước khi thực hiện vì khi bấm bắt đầu chuyển là tài khoản và nhân vật sẽ bị block.
  • Mỗi tài khoản chỉ chuyển được 1 nhân vật và chỉ được chuyển 1 lần.
  • Nhân vật muốn chuyển sang phải có số lần Resets từ 10 lần trở lên.
  • Tất cả thông tin về tài khoản, nhân vật đều được chuyển sang đầy đủ : gcoin, vpoint, reset, relife,...
  • Bạn phải tạo tài khoản và nhân vật trước ở Thần Long MUBATDIET.COM trước khi chuyển sang .
  • Chỉ có thể chuyển đồ trên người, túi đồ chính của nhân vật chuyển đi. Rương chứa đồ, túi đồ mở rộng, cửa hàng cá nhân không được chuyển. Vì vậy các bạn để hết đồ cần thiết chuyển lên nhân vật chuyển đi.
  • Tài khoản và Nhân vật mới tạo ở Thần Long MUBATDIET.COM không nhất thiết trùng với Thần Long MU-TRUYENKY.COM . Khi tiến hành chuyển, mọi thông tin về tài khoản, nhân vật tại Thần Long MU-TRUYENKY.COM sẽ được thay thế sang Thần Long MUBATDIET.COM .