Chuyển dữ liệu từ Hoàng Kim ( Tài khoản : - Nhân vật : ) sang Phục Long (Tài khoản : - Nhân vật : )


Đáp ứng nhu cầu của game thủ tại máy chủ Hoàng Kim muốn gộp server cho đông vui!
BQT quyết định sát nhập Hoàng Kim sang Phục Long. Các bạn muốn chơi đông vui có thể sang Phục Long tiếp tục chiến đấu.

Các bạn chỉ việc làm theo các bước hướng dẫn tiếp theo sẽ chuyển được tài khoản, nhân vật từ Hoàng Kim sang Phục Long.

Thời gian chuyển Server : 12h 2/3/2020 - 24h 3/3/2020
Các bạn hãy vào Game, sắp xếp đồ vào nhân vật cần chuyển và thực hiện chuyển Server.

Phục Long : WebSite - Download - Đăng kí - Diễn đàn
Server tiếp nhận sát nhập : Phục Long

Lưu ý :

  • Mỗi tài khoản chỉ chuyển được 1 nhân vật và chỉ được chuyển 1 lần.
  • Tất cả thông tin về tài khoản, nhân vật đều được chuyển sang đầy đủ : gcoin, vpoint, reset, relife,...
  • Bạn phải tạo tài khoản và nhân vật trước ở Phục Long trước khi chuyển sang .
  • Chỉ có thể chuyển đồ trên người, túi đồ chính của nhân vật chuyển đi. Rương chứa đồ, túi đồ mở rộng, cửa hàng cá nhân không được chuyển. Vì vậy các bạn để hết đồ cần thiết chuyển lên nhân vật chuyển đi.
  • Tài khoản và Nhân vật mới tạo ở Phục Long không nhất thiết trùng với Hoàng Kim . Khi tiến hành chuyển, mọi thông tin về tài khoản, nhân vật tại Hoàng Kim sẽ được thay thế sang Phục Long .